Εκπαίδευση Υποκειμένων

Η σύγχρονη εκπαίδευση των σκύλων έχει 3 στάδια:

     1. Εκπαίδευση Συμπεριφοράς
     2. Εκπαίδευση Υπακοής
     3. Εκπαίδευση σε Δραστηριότητες

Η εκπαίδευση συμπεριφοράς γίνεται στο σχολείο, ονομάζεται "παιδεία" και μεταλλάσσεται με την πάροδο των χρόνων σε life-style . Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της υπακοής. Απαραίτητο εργαλείο τα ΜΜΕ, τα οποία διαμορφώνουν την "αλήθεια" και την γνώμη του υποκειμένου μετατρέποντάς την σε "κοινή". Το τελευταίο στάδιο είναι η εκπαίδευση σε δραστηριότητες, γήπεδο, ναρκωτικά, αλκοόλ, πορνογραφία, κατανάλωση αγαθών και γενικά ότι έχει κατασταλτική δράση για τον ψυχισμό και την ελεύθερη σκέψη του υποκειμένου που πλέον έχει μετατραπεί σε αντικείμενο.

Ο τρόπος εκπαίδευσης είναι το positive training και στα 3 στάδια της εκπαίδευσης. Όταν το υποκείμενο γίνει αντικείμενο πρέπει να παραμείνει έτσι. Σε περίπτωση ανάπτυξης κριτικής ικανότητος, στο αντικείμενο εφαρμόζεται άμεσα η διόρθωση προβληματικής συμπεριφοράς και σαν πρώτη επιλογή τρόπου εκπαίδευσης είναι η βία (ψυχολογική ή σωματική) προκαλώντας στο αντικείμενο άγχος και φόβο με συνέπεια να παραμένει αντικείμενο μέχρι τον βιολογικό του θάνατο.

Οι άρχοντες της παγκόσμιας διακυβέρνησης προσφέρουν την καλύτερη δυνατή σκυλίσια ζωή στο αντικείμενο.

CONVERSATION