Το Σπίτι μας

Αναγνωρίζουμε και Υπερασπιζόμαστε το γεγονός ότι η Πατρίδα είναι το σπίτι του Έθνους. Είμαστε οι μόνοι συνεπείς με τον εαυτό μας γιατί τα Πιστεύω μας δεν έρχονται σε αντίθεση με την στάση μας απέναντι στο σπίτι της Οικογενείας μας. Εσείς φτύνετε μέσα στο σπίτι σας;

CONVERSATION