Μακεδονία Γή Ελληνική

Τα Εθνικιστικά Σώματατα ήταν, είναι και θα είναι η φοβία τους και αυτή στο τέλος θα τους καταστρέψει...

CONVERSATION