35 Χρόνια Μέσα στο Ψέμα
35 και πλέον χρόνια οι αμερικανοτραφείς "ηγέτες" λυμαίνονται τον δημόσιο πλούτο και την πολιτική ζωή του τόπου. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και ΟΧΙ στους προδότες._

CONVERSATION