Ως Πότε;

Ως πότε θα τους ανέχεσαι; Ως πότε θα σκύβεις το κεφάλι; Ως πότε θα είσαι φοβισμένος; Ήρθε η ώρα να Αντισταθείς αποΦασιστικά._

CONVERSATION