ΕΚΛΟΓΕΣ 2012


Δεν υπάρχουν διλήμματα μπροστά στην Αλήθεια._


CONVERSATION