ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΗ αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει... μετά την σιωπή και την απάθεια τί;

CONVERSATION