Συνεχίζουμε...

Η "ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ" θέλει να ευχαριστήσει όλους εσάς που σε αυτές τις εκλογές Αντισταθήκατε, μας στηρίξατε και είστε το κίνητρο για τον Αγώνα που κάνουμε για την απελευθέρωση της Ελλάδος από τους οικονομικούς εγκληματίες, τους προδότες πολιτικούς και τους εργολάβους της παγκόσμιας διακυβέρνησης.


CONVERSATION