Μέχρι το τέλος...

Έρχονται οι μέρες που θα δοκιμαστούν όλοι ψυχικά και θα χωρίσει οριστικά το στάρι από την φύρα._

CONVERSATION