Χαίρε Μεγάλη Ελλάς

1936-1941: 70 χρόνια μετά η "δημοκρατία" των λίγων δικαιώνει το Εθνικό "δικτατορικό" καθεστώς του Ι.Μεταξά, καταργώντας όλα τα φιλολαϊκά μέτρα και έργα της τότε Εθνικής κυβέρνησης παραδίνοντας την χώρα στα νύχια των τοκογλύφων εξαθλιώνοντας τους Έλληνες._

CONVERSATION