Τα Μεγάλα και τα Καλά Έργα"Πονούντων καί κινδυνευόντων τά καλά καί μεγάλα έργα"

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

CONVERSATION