Οι Μεγάλοι Ηγέτες


Δεν υπάρχουν διλήμματα μπροστά στην Αλήθεια (ο καθένας όμως μπορεί να βάλει ότι ταμπάλα θέλει).

CONVERSATION