Στις Πύλες της Φωτιάς "Ούτε Βήμα Πίσω"


"Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των 
ώρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες"

Κωνσταντίνος Καβάφης, 1868-1933

CONVERSATION