21/11/201221/11/1940: Ο Ελληνικός Στρατός, μετά από επιθετικές επιχειρήσεις από τις 14/11, απελευθερώνει το Λεσκοβίκι και την Κορυτσά και καταλαμβάνει τους ορεινούς όγκους Μόροβα και Ιβάν.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ._

CONVERSATION