Η Ζωή είναι...


"Η ζωή είναι μια οριζόντια πτώση"Jean Cocteau, 1889-1963

CONVERSATION