Η Τύχη"Άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο, πρόφασιν ιδίης αβουλίης"

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.


(απόδοση: οι άνθρωποι επινόησαν την τύχη για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης)

CONVERSATION