Παντοδύναμοι οι Απόγονοι"Στους Έλληνες έχουν εξουσία οι Αθηναίοι, στους Αθηναίους εγώ, σ’ εμένα η γυναίκα μου, στη γυναίκα μου το παιδί. Έτσι ο γιος μου έχει την ανώτατη εξουσία στην Ελλάδα"

Θεμιστοκλής, 525-461 π.Χ.

CONVERSATION