Εθνικισμός Σημαίνει"Κάλλιο γλύστρα στο δρόμο το δικό σου παρά στο δρόμο του άλλου να ‘σαι ορθός"

Κωστής Παλαμάς, 1859-1943

CONVERSATION