Πάντα Πιστοί"Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα" 

Κωστής Παλαμάς, 1859-1943

CONVERSATION