Δελτίο Καιρού"Δείξε μου λοιπόν τι νέο έφερε ο Μωάμεθ. Θα βρεις μόνο κακά και απάνθρωπα πράγματα, όπως το δικαίωμα να υπερασπίζει με το ξίφος την πίστη που κήρυσσε"

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος, 1348-1425

CONVERSATION