Η Θάλασσα και το Βάθος"Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα!"

Charles Baudelaire, 1821-1867

CONVERSATION