Το Κέρδος«Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ' ενός για να συντηρείται με τα χρήματά τους η φρουρά του καθεστώτος, και αφ' εταίρου για να  είναι απασχολημένοι και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το  αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών  των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά..»


(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

CONVERSATION