Τα Νιάτα"Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον"

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ.

(απόδοση: ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι)

CONVERSATION