Απόγνωση"Το να ανοίγεις τα μάτια είναι το αντίδοτο στην απόγνωση"

Sylvain Tesson, 1972-

CONVERSATION