Όλα ή Τίποτα



"Ένα σχέδιο μάχης έχει διάρκεια ζωής όσο τα πρώτα λεπτά της μάχης"

Helmut von Moltke, 1800-1891

CONVERSATION