Η Αλήθεια Μέσα στην Ομίχλη"Η αλήθεια είναι ένας δαυλός που λάμπει μες στην ομίχλη, χωρίς να την διαλύει"

Claude Adrien Helvétius, 1715-1771

CONVERSATION