Δημοκρατία ΣημαίνειΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ, "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ._

CONVERSATION