Στην Ανατολή"Αν ή ήλιος και το φεγγάρι κάποτε αμφιβάλουν, θα σβήσουν"

William Blake, 1757-1827

CONVERSATION