Λόγια στον Αέρα"Στην εποχή μας, η κοινή γνώμη δεν είναι το άθροισμα των προσωπικών γνωμών. Το αντίθετο: οι προσωπικές γνώμες είναι η ηχώ της κοινής γνώμης"

Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994

CONVERSATION