Πέθανε Νέος"Ον γαρ οι Θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος"

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ.


(απόδοση: Όποιον αγαπούν οι Θεοί πεθαίνει νέος)

CONVERSATION