Ανυπότακτοι"Στο τέλος νικά πάντα η αλήθεια. Δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή"

Zarko Petan, 1929-

CONVERSATION