Το Κίνητρο"Είναι το κίνητρο μόνο που δίνει χαρακτήρα στις πράξεις των ανθρώπων"

Jean de La Bruyère, 1645-1696

CONVERSATION