Η Τελευταία τους Ώρα


Αυτοί φοράνε ROLEX και εμείς Αξιοπρέπεια. Δεν είναι όλοι ίσοι και Όμοιοι._

CONVERSATION