Το Ξόδι"Ουκ αεί θέρος έσσεται, ποιείσθε καλιάς"

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ.

(απόδοση: δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός)

CONVERSATION