Τα Μάτια του Λύκου"Εμπόδια είναι εκείνα τα πράγματα που βλέπεις, όταν παίρνεις τα μάτια σου απ’ το στόχο"

Hannah More, 1745–1833

CONVERSATION