Τίποτα δεν Χαρίζεται


Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ._

CONVERSATION