16/12/1803"Τ’ άλογο! Τ’ άλογο! Ομέρ Βρυώνη.
Το Σούλι εχούμησε και μας πλακώνει"

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 1829-1879

CONVERSATION