505"Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έστα"

Όμηρος, 800-750 π.Χ.


(απόδοση: δεν υπάρχει για μένα επιστροφή, μα αιώνια θα είναι η δόξα)

CONVERSATION