Η Νίκη"Η νίκη έχει εκατό πατέρες, ενώ η ήττα είναι ορφανή"

Galeazzo Ciano, 1903-1944

CONVERSATION