Η Κορυφή


Κάθε κορυφή είναι, αναπόφευκτα, και το χείλος μιας αβύσσου._

CONVERSATION