Αναμονή και Προετοιμασία"Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού."

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

CONVERSATION