Το Θράσος



"Το θράσος μεγαλώνει το κουράγιο. Ο δισταγμός, το φόβο"

Publilius Syrus, 1ος μ.Χ αιώνας

CONVERSATION