ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ"Αγετ', ώ Σπάρτας ευάνδρω
κώροι πατέρων πολιατάν
λαιά μέν ίτυν προβάλεσθε,
δόρυ δ' ευτόλμως άνχεσθε,
μή φειδομένοι τάς ζωάς.
Ου γάρ πάτριον τά Σπάρτα!"

(απόδοση:Εμπρός ώ της ευάνδρου Σπάρτης τέκνα πατέρων πολιτών,
διά της αριστεράς χειρός την ασπίδαν προβάλετε,
διά δέ της δεξιάς με τόλμη το δόρυ υψώσατε μη φειδόμενοι τις ζωές,
γιατί αυτό δεν είναι πατροπαράδοτον στην Σπάρτη!)

CONVERSATION