Το Μυρμήγκι"Το μυρμήγκι, σαν είναι να χαθεί, βγάζει φτερά"

Ελληνική παροιμία

CONVERSATION