Ο Δρόμος"Προχώρα πρώτος ή ακολούθησε ή φύγε από τη μέση"

Thomas Paine, 1737-1809

CONVERSATION