Έθνος η Αλήθεια"Το Έθνος πρέπει να θεωρεί Εθνικόν ό,τι είναι αληθές"

Διονύσιος Σολωμός, 1797-1857

CONVERSATION