ΤΟ ΣΠΑΘΙ


"ΕΛΛΑΣ Η' ΤΕΦΡΑ"

Περικλής Γιαννόπουλος, 1867-1910

CONVERSATION