ΑΛΛΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ "ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ""Αληθινοί επαναστάτες είναι εκείνοι που δεν έχουν να χάσουν τίποτε"

Μιχαήλ Μπακούνιν, 1814-1876

CONVERSATION