ΕΛΛΑΣ"Η σάρκα είναι η στάχτη, η ψυχή είναι η φλόγα"

Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885

CONVERSATION