ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ, Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας!

CONVERSATION